System för hantering av portföljer och affärsflöden

Hitta snabbt vinnande investeringsmöjligheter samtidigt som du bygger upp en stark och effektiv portfölj.
Skapa ett gratis kontoVanliga frågor

Investera är svårare än det borde vara!

Slipp röran av investeringsförslag och sluta slösa tid på pappersarbete.

Investerare kan påskynda sin granskning och kontroll av affärsflöden samtidigt som de kan hålla sina portföljbolag uppdaterade och investeringsbara. Genom att samla alla affärer i ett professionellt och interaktivt format ges investerare en mer fullständig investeringspitch. I verktyget kan de enkelt navigera bland alla detaljer kring investeringsmöjligheten, granska översiktsdelen för investerare och få mer djupgående information om investeringsmemorandumet. Med den integrerade matchningsfunktionen kan investerare hitta och inrikta sig på de mest relevanta erbjudandena, vilket gör att de kan fatta smartare och snabbare investeringsbeslut.

Dessutom hjälper Pepicon investerare att hålla portföljbolagen redo för transaktioner. Investerare ser till att deras portföljbolag har en väl utarbetad plan för kapitalanskaffning så att de är redo för investerare när det är dags för nästa kapitalanskaffningskampanj. En sådan beredskap ökar chansen att deras företag på kort tid anskaffar det tillväxtkapital som behövs och att de attraherar de rätta strategiska investerarna. Detta är några av de centrala funktionerna i vårt system för hantering av affärsflöde.

Vilka typer av investerare stöds av vårt system för affärsflödes-hantering?

Enskilda investerare / affärsänglar

Enskilda investerare och affärsänglar kan fatta välgrundade och smartare investeringsbeslut, skapa en varierad investeringsportfölj och följ utvecklingen av sina investeringar – allt på ett och samma ställe.

Investerargrupper (Affärsänglar)

Grupper av investerare och affärsänglar kan enkelt effektivisera den nuvarande ineffektiva och komplicerade saminvesterings-processen. Du kan enkelt granska investeringsförslag både enskilt och i grupp, bilda samarbetsrelationer, dela relevanta affärsflöden med dina medinvesterare och välja ut företag som du vill investera i på egen hand, tillsammans med en partner eller i grupp.

 

Riskkapitalbolag (VC)

Riskkapitalbolag ges möjlighet att mycket snabbare behandla den stora mängd investeringsförslag som de årligen får. På mycket kort tid tid, kan de upprätta en slutlista över erbjudanden för finansiering. Riskkapitalbolagens team kan på ett enkelt sätt kontrollera proceduren och samarbeta, gemensamt granska företagsinformation och bjuda in potentiella investerare och medinvesterare. kan på ett enkelt sätt kontrollera proceduren och samarbeta, gemensamt granska företagsinformation och bjuda in potentiella investerare och medinvesterare.

Verktyg för enkel hantering av affärsflöden och portföljbolag

Hitta lönsamma investeringsmöjligheter samtidigt som du håller dina företag investeringsklara.

Ett komplett investeringsförslag

Få ett komplett investeringsförslag i ett professionellt och interaktivt format för snabbare granskning och urval av affärsflöden. Gå igenom de viktigaste punkterna för investerare för att granska pitchen, de aktuella finansiella rapporterna och team- eller produktvideon. Med hjälp av översiktsdelen kan du snabbt avgöra om köpet ligger inom eller utanför dina ramar. Och om företaget klarar den första kvalitetskontrollen kan du få tillgång till det integrerade investeringsmemorandumet där du enkelt kan navigera genom all viktig information kring företagets nyemission, affärsverksamhet, finanser, juridiska och immateriella frågor samt cap table och värdering.

Datarum för due-diligence

FileVault är en lättanvänd tjänst för datarum som är tillräcklig för de flesta situationer. Investerare kan bläddra bland olika dokument om kapitalanskaffning, juridik, marknadsföring och ekonomi som laddas upp av företaget för att komplettera helhetsbilden, bedöma resultat och förse investerarna med ytterligare kostnadsfria dokument. Du kan enkelt visa och ladda ner alla filer så att du får tillräckligt med information för att slutföra din due-diligence.

Använd din pipeline för affärsflöde

Se till att du bekantar dig med företaget innan du bestämmer dig för vilka erbjudanden du ska investera i. Först kan du ge företaget eller partnern synpunkter på en övergripande nivå, därefter uppge om du är intresserad, kanske intresserad eller ointresserad av affären och varför. För det andra kan du enkelt bjuda in andra investerare till investeringsmöjligheten samt också medinvesterare och till och med dina juridiska experter för att göra en ännu mer djupgående due-diligence. Vid ytterligare frågor kan du alltid komma i kontakt med företaget med hjälp av det integrerade meddelandesystemet.

Matchning för att hitta relevant affärsflöde

När du har fyllt i din investerarprofil med information om vilka investeringar du föredrar kan du se matchningspoäng för varje investeringsmöjlighet som du bjuds in till. Om du även är intresserad av att hitta relevanta externa affärsflöden kan du låta de företag med kommande och pågående finansieringsrundor få tillgång till din investerarbakgrund och begära full tillgång till de affärer som matchar dina önskemål om investeringar och som visas på din dashboard. Med hjälp av sådana matchningar kan du först fokusera på rätt erbjudanden och utöka din investeringsportfölj med passande investeringar.

Digitala investeringar & saminvestering

När du väl är mogen att investera och teckna aktier eller konvertibler i det företag du valt är också detta en digital process. Du kan skapa många investeringsteam och snabbt bjuda in medinvesterare, riskkapitalinvesterare, kandidater för företagsförvärv och strategiska köpare samt välja om du vill investera enskilt eller i ett team. Därutöver underlättas hela investeringsprocessen av en rad verktyg för e-signaturer av juridiska dokument och digitaliserade prenumerationer.

Uppföljning och rapporter avseende portföljföretag

När du har gjort din investering behöver du inte längre förlita dig på uppdateringar och rapporter ad hoc via e-post med vårt system för hantering av affärsflöden. Företaget kan enkelt uppdatera sin företagsinformation i Pepicon och informera om eventuella nya utvecklingar och framgångar. De kan lägga till regelbundna kvartals- och årsrapporter direkt i FileVault. Dessutom kan de hålla alla sina aktieägare uppdaterade genom den interaktiva nyhetssektionen och se till att alla viktiga företagsuppdateringar kommer in i tid till alla aktieägare och potentiella investerare med hjälp av meddelandefunktionerna.

Vilka svårigheter kan systemet hantera för investerare?

R

Olika och ofullständiga företagspresentationer som leder till långvariga och ineffektiva processer för granskning, kontroll och due-diligence.

R

Portföljbolag som inte är investeringsbara & transaktionsfärdiga

R

Otillräckliga uppdateringar och bristande bevakning av investeringsutvecklingen, vilket innebär att man lämnas i ovisshet efter att man gjort en investering,

R

Ineffektiv, manuell och tidskrävande process som tär på dina resurser och överhopar dig med manuella arbetsuppgifter.

På vilket sätt underlättar systemet för hantering av affärsflöden?

1. Effektivitet vad gäller affärsflöde

Ta emot och granska ditt riskkapitalflöde på ett och samma ställe, i ett sammanhängande, enhetligt och professionellt format, och hitta externa affärsflöden som matchar de investeringar som du föredrar. Dra nytta av en effektiv granskning och kontroll av erbjudanden, vilket besparar dig både tid och oro så att du kan lägga kraft på andra delar i din verksamhet.

2. Due Diligence-partner

Gör en grundlig due-diligence på mycket kort tid genom att få kompletta investeringsförslag. Få fullständig inblick i varje investeringserbjudande med hjälp av en strukturerad pitch, ett utförligt memorandum och ett datavalv med alla nödvändiga filer.

3. Smart investering & beslutsfattande

Hitta och investera i relevanta matchande affärsflöden så att du kan fatta snabbare och smartare investeringsbeslut. Ta del av flera digitala verktyg för att på ett säkert och effektivt sätt hantera dina enskilda och teamets investeringar, e-signaturer och prenumerationer.

w

4. Investeringsuppföljning

Få tillgång till de senaste nyheterna och rapporterna så att du alltid håller dig uppdaterad. Följ regelbundet upp erbjudanden och dina investeringar och få automatiska underrättelser om utvecklingen i de företag som du investerat i.

5. En stärkt portfölj

Håll dina portföljbolag finansierade och redo för avyttring dygnet runt och skapa möjlighet att agera vid eventuella transaktionsmöjligheter. Dela enkelt med dig av dina idéer, bjud in andra investerare och tankeledare och utnyttja din potential för att skapa mervärde för tillväxt och värdering av dina portföljbolag.

Vad säger investerare om vårt system för hantering av affärsflöden?

Läs vad andra investerare säger om att använda Pepicon.

Kapitalanskaffning kan vara en mödosam, svåröverskådlig och tidskrävande syssla. Med hjälp av Pepicon kan man effektivisera och påskynda processen och samtidigt öka insynen.

Hanna Raftell

CEO, Fimento

Med Pepicon får jag alla investeringsförslag i ett enhetligt format, vilket gör att jag snabbt kan fatta beslut om vilka erbjudanden som är värda tid och investering.

Andras Vajlok

Co-founder, Aldeon

GRATIS för investerare

Upptäck och upplev Pepicon enkelt genom att be ett företag att bjuda in dig till sitt investeringsförslag via Pepicon eller skapa ett eget investerarkonto och bjud in företag att pitcha direkt till dig.
Registrera dig gratis