Digital kampanj för kapitalanskaffning

Hantera din finansieringsrunda med våra digitala verktyg för kapitalanskaffningskampanjer för att få en problemfri kapitalanskaffning i kontakten med potentiella investerare.
Our MembershipOur Pricing

Våra unika tekniska funktioner i kombination med förstklassig vägledning för kapitalanskaffning kan innebära en tidsvinst på tre till sex månader för entreprenörer, uppstartsföretag och scaleups genom att digitalisera processen för kapitalanskaffning och hantering av affärs- och investerarrelationer. Med hjälp av Pepicon behöver ditt team och din ledning enbart ägna hälften så mycket tid och kraft åt kapitalanskaffning, vilket gör att du istället kan ägna dig mer åt din affärsverksamhet och fullända din affärsidé och din pitch.

Sist men inte minst ökar chanserna för investeringsmöjligheter och kapitalanskaffning med 80 %, vilket innebär att du får det nödvändiga tillväxtkapitalet med rätt investerare i ryggen.

Funktioner för digital kapitalanskaffningskampanj

Upptäck ett bättre sätt att anskaffa medel på kortare tid och skapa större värde för aktieägarna.

Digital kampanj för kapitalanskaffning

Anskaffa kapital genom att lansera en digital kapitalanskaffningskampanj med fördefinierade och indikativa villkor. Med vårt heltäckande verktyg för kapitalanskaffning kan du hantera allt kring din finansieringsrunda på ett och samma ställe. Börja med att sondera investerarnas intresse, öppna sedan din runda för en begränsad investerargrupp eller bjud in andra potentiella investerare, och fortsätt därefter med den slutliga fördelningen med hjälp av olika digitala verktyg.

Erbjud rätt finansiella instrument

Erbjud dina investerare aktier, konvertibler eller andra anpassade finansiella instrument. Du kan enkelt använda sådana skräddarsydda instrument om du tänker sälja för ett strategiskt köp eller till fusion & förvärv. Var kreativ och använd dig av 2000-talets kapitalmarknadsinstrument för att locka investerare och riskkapitalister.

Sondera investerarnas intresse

Bedöm enkelt investerarnas intresse genom att fastställa din pre-money värdering (fast belopp eller intervall) och bjud in ett fåtal potentiella investerare ”nära” för att ta del av deras feedback innan du fastslår det slutliga värderingsbeloppet och öppnar upp din runda för investeringar.

Flera olika digitala verktyg

Ta del av digitala prenumerationer och digital signering av dokument så att dina investerare kan prenumerera på exempelvis dina aktier direkt via Pepicon och automatiskt sköta all signering av juridiska dokument som en del av processen. Visa dig innovativ och stick ut ur mängden inför investerarna genom att använda dig av modern teknik i din pitch.

Följ utvecklingen av din kapitalanskaffning

I din kapitalanskaffnings-modul kan du enkelt följa och övervaka hur det går för din digitala kapitalanskaffningskampanj. Se hur många investerare som registrerat sig, hur mycket pengar som återstår att samla in och upptäck även investerare som påbörjat men inte slutfört sin digitala registrering. Möjligheten till uppföljning har stor inverkan på hur väl du lyckas med din kapitalanskaffningskampanj eftersom du har möjlighet att koncentrera dig på de investerare som visat sig intresserade för ditt projekt eller inte slutförde sin registrering.

Varför Pepicons Digitala Kapitalanskaffning?

Genom att använda Pepicon höjer du direkt din värdering eftersom du alltid är redo för finansiering och exit. Detta gör dina aktier mer likvida vilket motsvarar värdet. Du kan smidigt och med minimal insats hantera investerarrelationer, dock utan att kompromissa med det professionella och strukturerade sättet att hantera investerarrelationer och genom att vara trogen dina centrala affärsmål. Frigör kraftfulla möjligheter och håll dig finansierbar och alltid redo att genomföra transaktioner.

Vårt system för digital kapitalanskaffning är till för…

Vårt system för kapitalanskaffning riktar sig till företag som vill expandera, anskaffa kapital, locka investerare, sälja, avsluta eller gå vidare mot en börsnotering. Vi hjälper:

Uppstartföretag i tidiga skeden

De som behöver presentera sitt företag på ett strukturerat och tilltalande sätt och få investerare intresserade av deras idé för att kunna bekräfta potential och genomföra en första finansieringsrunda.

Tillväxtorienterade scale-ups

De som behöver anskaffa betydande medel för att finansiera sin tillväxt och sin produkt- eller geografiska expansion.

Utvecklade små och medelstora företag

De som är i behov av ett framgångsrikt exit och söker ett sätt att bättre engagera och hantera sitt större nätverk av aktieägare och sitt incitamentsprogram.

Access a fast-track to growth capital

Join our membership packed with advice, know-how, technology and fundraising ability.
Join now