Den perfekta pitchen för kapitalanskaffning

Perfect your fundraising pitch to impress investors, making your investment proposal to stand out.
Our MembershipOur Pricing

Entreprenörer och uppstartföretag får vägledning om vad investerare anser vara ett komplett investeringsförslag samt hur de ska presentera sin affärsplan för att förverkliga en investeringsmöjlighet på ett professionellt och interaktivt sätt.

Lägg till din pitch deck i översiktsdelen för investerare tillsammans med din team- eller produktvideo och den senaste finansiella rapporten. Ta med en översikt över ditt företag för att ge en viktig sammanfattning av ditt företag och din bransch, den kapitalanskaffning du hittills gjort samt information kring aktuella stadier. Skriv in alla relevanta avsnitt i ditt ingående memorandum, inklusive ditt erbjudande, din affärsmodell och storlek på marknaden, och bifoga eventuella styrkande handlingar i FileVault.

Genom att pitcha via Pepicon ger du investerare möjlighet att enkelt navigera genom informationen i ditt förslag, påskynda deras due diligence-process och underlätta för snabbare investeringsbeslut.

Om du är redo att göra en professionell presentation av ditt investeringsförslag till potentiella investerare, inklusive affärsänglar och riskkapitalister, låt då Pepicon guida dig genom plattformen.

Mall för kapitalanskaffningspitch & andra verktyg för att hjälpa dig att utarbeta det perfekta investeringsförslaget

Överträffa dina konkurrenter för att väcka uppmärksamhet hos investerare och skapa en professionell pitch som gör din idé tillden vinnande.

Komplett företagsprofil

Presentera den viktigaste faktan om ditt företag, t.ex. din bransch, vilket skede du befinner dig i och vilka medel du hittills har anskaffat så att potentiella investerare kan se om detta är rätt för dem. Berätta mer om ditt företag, ditt team och ditt investeringsförslag på en högre nivå, inklusive alla nödvändiga kontaktuppgifter.

Närmare detaljer kring finansieringsrundan

I huvuddelen av i din kapitalanskaffnings-pitch presenterar du alla detaljer kring din kapitalanskaffningskampanj. Först och främst om du redan har en finansieringsrunda på gång eller om du är öppen för investeringar. Om du erbjuder aktier och konvertibler. Hur mycket pengar du anskaffar. Och till exempel vilken din pre-money värdering är.

Aktuellt om bolaget för investerare

När det gäller det som är aktuellt för investerare kan du dela med dig av upp till fem centrala delar om ditt företag och ditt investeringsförslag som dina investerare inte bör missa. Det är här du framhäver din pitch deck, presenterar mål för marknadsmöjligheter samt intäktsmodell, visar upp ditt team eller din produkt i en video samt bifogar ditt senaste blogginlägg eller den senaste finansiella rapporten.

Memorandum om investeringar i riskkapital

Erbjud riskkapitalinvesterare ett komplett investeringsförslag genom att fylla i det ingående memorandumet. Du bestämmer själv vilka delar av memorandumet du fyller i först och du kan bjuda in dina teammedlemmar för att dela på arbetet. Det är upp till dig om du föredrar att spärra vissa specifika avsnitt och göra dem konfidentiella eller om du vill kräva en obligatorisk NDA-underskrift för den som vill ta del av de här avsnitten. Du bestämmer också vilka avsnitt du lämnar tomma och fyller i vid ett senare skede. Med Pepicon är du fullständigt flexibel, kontrollerar vilka som ser din information och kan när som helst enkelt anpassa åtkomsträttigheterna.

Mycket säkert datavalv

Dra nytta av ditt datavalv för att förvara och ge tillgång till ytterligare dokumentation som är relevant för ditt företag och din kapitalanskaffningsstrategi. Ladda helt enkelt upp alla styrkande filer som finansiella prognoser och rapporter, marknadsföringsmaterial och juridiska handlingar till fördefinierade kategorier och redigera enkelt åtkomsträttigheterna. Visa viktiga filer i aktuellt om bolaget-delen för investerare och följ regelbundet upp intresset för dina dokument.

Varför Pepicons Pitch för Kapitalanskaffning?

N

Professionell pitch som konverterar potentiella investerare

Beprövad strategi för framgångsrik kapitalanskaffning med en perfekt utformad pitch deck som gör dig till vinnare.

Obegränsad vägledning för att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffningskampanj som hjälper dig att nå dina viktigaste mål

Access a fast-track to growth capital

Join our membership packed with advice, know-how, technology and fundraising ability.
Join now