Mätverktyg för investeraraktivitet

Smidig rapportering och samverkan med investerare före och efter kapitalanskaffning.
Our MembershipOur Pricing

Hantera löpande investerarens deltagande före, under och efter kapitalanskaffningen på ett enkelt sätt med vår programvara för rapportering till investerare. Genom regelbundna nyheter och uppdateringar hålls alla intressenter à jour, motiverade och redo att investera i den kommande eller framtida finansieringsrundan. Ta hjälp av de integrerade automatiska notiserna för att hålla alla investerare och aktieägare nära och i samklang, så att de kan stötta din framtida tillväxt genom att bidra med sitt kunnande, sin expertis och sitt nätverk.

I Pepicons anpassade investerarportal kan du dessutom dela återkommande kvartals- och årsrapporter, se till att regelbundet informera om vilka framsteg som gjorts och hålla dig redo för investeringar när det är dags för nästa kapitalanskaffningskampanj.

Verktyg för att hantera engagemang och rapportering för investerare

Uppmuntra, engagera och väck intresse hos intressenter inför framtida investeringar

Uppmuntra och väck intresse med nyheter

Håll dina befintliga aktieägare och alla potentiella investerare uppdaterade och framför allt intresserade av ditt företag och de framsteg du gör. Använd dig av företagets Facebook- och Twitter-konton för att automatiskt visa inlägg, dela med dig av återkommande nyheter och automatiskt avisera intressenter och eventuella investerare. Genom att hålla alla uppdaterade ser du till att håller sig beredda och motiverade att investera i eventuella aktuella och framtida finansieringsrundor och att de får ytterligare inblick i ditt företags tillväxt.

Rapporter i FileVault

Använd ditt integrerade datavalv inte bara för viktig dokumentation som rör kapitalanskaffningen utan även för dina kvartals- och årsrapporter så att alla potentiella investerare har åtkomst och får relevant inblick. Lägg till dokument och branschrapporter så att de inte förbises av dina inbjudna investerare, visa viktiga filer i Höjdpunkter för investerare och informera dina kontakter när det finns en ny rapport genom att skriva ett kort nyhetsinlägg om den i Nyheterna.

Anslut ditt digitala aktieregister

När du har anskaffat dina medel, genomfört den slutliga fördelningen och avslutat rundan har du möjlighet att ladda ner alla uppgifter om rundan för att enkelt kunna dela med dig av uppdateringen av ditt aktieregister. Du kan också välja att hantera din cap table med hjälp av en digital förteckning över aktieinnehavsförändringar som finns integrerad i vårt verktyg.

Håll kontakt via meddelanden

Ta emot intresseanmälningar och meddelanden från dina kontakter så att du enkelt kan ta hand om dina investerare, aktieägare och andra som är knutna till din företagsprofil. Kommunicera enskilt med varje kontakt eller skicka ”gruppmeddelande” till t.ex. alla som tackat ja till din inbjudan eller alla som tecknat sig för din runda – detta så att du får nöjda investerare i ditt nätverk.

Redo för nästa runda

Genom att använda Pepicon höjer du direkt din värdering eftersom du alltid är redo för finansiering och exit. Detta gör dina aktier mer likvida vilket motsvarar värdet. Du kan smidigt och med minimal insats hantera investerarrelationer, dock utan att kompromissa med det professionella och strukturerade sättet att hantera investerarrelationer och genom att vara trogen dina centrala affärsmål Frigör kraftfulla möjligheter och håll dig finansierbar och alltid redo att genomföra transaktioner, eller låt dina investerare handla med aktier. Få ut det mesta av Pepicons programvara för kapitalanskaffning.

Varför välja Pepicons programvara för rapporter till investerare?

Få ut det fulla värdet från alla dina intressenter

w

Förändra kommunikationen med dina investerare

Öka investerarnas förtroende med hjälp av strukturerad rapportering

N

Engagera investerare före & efter investering

Access a fast-track to growth capital

Join our membership packed with advice, know-how, technology and fundraising ability.
Join now