System för kapitalanskaffning och investerarrelationer

Our PricingOur Membership

Ett överlägset sätt att anskaffa kapital och skapa värde för aktieägarna!

Överträffa konkurrenterna och undvik fallgropar för kapitalanskaffning med ett system som är gjort för att du ska vinna.

Vårt system för hantering av kapitalanskaffning och investerarrelationer underlättar för företag att snabbt bli investerbara, anskaffa medel och locka till sig investerare. Företagen får vägledning om hur de ska genomföra en pitch, hur de smidigt och lätt kan hitta och bjuda in investerare och anskaffa medel med hjälp av olika digitala verktyg.

Pepicon fungerar också som ett system för att hantera investerarrelationer och hjälper företag att hålla aktieägare och potentiella investerare uppdaterade och anslutna, hela tiden. Pepicon erbjuder ett överlägset sätt att anskaffa kapital och skapa värde för aktieägarna. Överträffa konkurrenterna och undvik fallgropar för kapitalanskaffning med ett system som är gjort för att du ska vinna.

Verkligheten bakom kapitalanskaffning

}

6-12 månaders hårt jobb

Kapitalanskaffning är ett ansträngande arbete med över 200 timmars telefonsamtal och över 880 e-postmeddelanden, vilket i regel tar 6-12 månader från start till mål.

50% av teamets fokus

Kapitalanskaffning kräver minst 50 % av ledningsgruppens tid, vilket innebär att den inte längre fokuserar på produkt- och affärsutveckling.

1 / 3 får slut på pengar

Kapitalanskaffning misslyckas ofta på grund av dåliga förberedelser, dåliga kvalifikationer hos investerarna och på grund av att avtal som ingås genom handslag inte alltid fullföljs.

Med Pepicon kan du

"

Spara 3-9 månaders tid

Digitalisera den nuvarande manuella processen för att anskaffa kapitalmed hjälp av vårt verktyg för kapitalanskaffning och hantering av investerarrelationer.

"

Ägna 20% mindre tid åt kaptialanskaffning

Ägna dig återigen åt ditt företag, var redo dygnet runt och frigör magiska krafter.

"

Få 80% högre chans att anskaffa pengar

Höj värderingen av ditt företag och anskaffa kapital snabbt med rätt investerare i ryggen.

Hantera enkelt din kapitalanskaffning och dina investerarrelationer med hjälp av följande verktyg

Skaffa tillväxtkapital med rätt investerare i ryggen med hjälp av vårt effektiva system för hantering av investerarrelationer.

Professionell pitch som konverterar investerare

Presentera din investeringsmöjlighet på ett slagkraftigt sätt genom en heltäckande och professionell pitch.

 • En fullständig företagsprofil – Vinnande struktur och format
 • Information om finansieringsrundor – Din digitala kapitalanskaffningskampanj på ett och samma ställe
 • Översikt för investerare – De viktigaste delarna som investerarna inte får missa
 • Investeringsmemorandum – En helhetsbild av ditt investeringsförslag
 • Mycket säkert datavalv – Ditt eget datavalv för alla viktiga dokument

Mer

Plattform för hantering & matchning av investerare

Bjud in flera investerare samtidigt, följ deras aktiviteter och investeringsintresse och utöka ditt nätverk av investerare genom att matcha dem med externa investerare med hjälp av Pepicons kreativa erfarenheter av affärsrelationer.

 • Kontakta & bjud in investerare – Ett digitalt sätt för att bjuda in och hantera investerare
 • Tillåt tredje part att bjuda in investerare – Koppla in Partner för att skicka dig investerare
 • Följ investeraraktivitet – Övervaka investerarnas aktivitet för att se vilka du bör inrikta dig på
 • Investerares feedback & meddelanden – Ta emot feedback från investerare och få möjlighet att kontakta dem på ett enkelt sätt
 • Investerardatabas och matchning – Använd Pepicon för att se hur väl du matchar inbjudna investerare och för att matchas med externa investerare så att du kan etablera stabila relationer med investerare och investeringsbolag
 • Investerarengagemang med Nyheter – Engagera, entusiasmera och underhåll dina intressenter

Mer

Digital kampanj för kapitalanskaffning

Hantera din finansieringsrunda med våra digitala verktyg för kapitalanskaffningskampanjer för att få en problemfri kapitalanskaffning.

 • Digital kapitalanskaffningskampanj – Anskaffa medel in pengar genom att lansera en digital kapitalanskaffningskampanj
 • Erbjuda rätt finansiella instrument – Välj mellan aktier, konvertibler och ett specialanpassat finansiellt instrument
 • Undersök investerarnas intresse – Samla feedback från investerare innan du fastställer din värdering och inleder din finansieringsrunda
 • Ett flertal digitala verktyg – Få tillgång till digitala prenumerationer och digital signering av dokument
 • Följ upp hur det går med din kapitalanskaffning – Övervaka enkelt hur din digitala kapitalanskaffningskampanj fortskrider på ett enkelt

Mer

System för investerarengagemang och rapportering

Hantera fortlöpande investerarengagemang före, under och efter kapitalanskaffningen och se till att investerarna alltid står beredda.

 • Engagera och inspirera med Nyheter – Dela regelbundet med dig av nyheter, tillkännagivanden och uppdateringar om ditt företag.
 • Rapportering i FileVault – Ladda upp regelbundna kvartals- och årsrapporter för dina intressenter
 • Anslut ditt digitala aktieregister – Uppdatera din Cap Table när du avslutat en runda
 • Håll kontakt genom meddelanden – Kommunicera med inbjudna investerare, svara på deras eventuella frågor och vårda dina investerarrelationer
 • Förberedelse inför nästa finansieringsrunda – Se till att du är investerbar och klar för din nästa kapitalanskaffningskampanj

Mer

Vilken typ av företag kan Pepicon hjälpa?

Vi bistår företag under hela deras livscykel, allt från de första stegen tills det att de växt till sig.

Uppstartsföretag i tidiga skeden

De som behöver presentera sitt företag på ett strukturerat och tilltalande sätt och få investerare intresserade av deras idé för att kunna bekräfta sin potential och genomföra en första finansieringsrunda.

Tillväxtorienterade scale-ups

De som behöver anskaffa betydande medel för att finansiera sin tillväxt och sin produkt- eller geografiska expansion.

Utvecklade små och medelstora företag

De som är i behov av ett framgångsrikt exit och söker ett sätt att bättre engagera och hantera sitt större nätverk av aktieägare och sitt incitamentsprogram.

Från nu till ikonisk

Öka din värdering. Förbättra oddsen för kapitalanskaffning. Bli investeringsbar.
Join Now

Svårigheter för företag som kan lösas med Pepicons system för kapitalanskaffning & investerarrelationer

Kampen med att fortleva och växa – Fortlöpande extern finansiering är avgörande för tillväxt och överlevnad då organisk tillväxt eller bootstrap-tillväxt inte förslår i det långa loppet

s

Begränsat nätverk av investerare – Begränsade kontakter för att kunna nå ut till strategiska investerare och locka till sig potentiella investerare

h

Ingen standardisering – Brist på ett standardiserat format för investeringsförslag som kan användas för alla investerare samt standardiserad vägledning för att navigera i kapitalanskaffningsprocessen

t

Dålig & ineffektiv IRM – Manuell och resurskrävande rekrytering, kommunikation och engagemang vad gäller investerare

Tidsförlust – Kapitalanskaffning tar enormt mycket tid och fokus flyttas från företagets verksamhet till att bygga relationer med befintliga intressenter och potentiella investerare.

Stärk ambitionerna för ditt företag att växa!

Anskaffa kapital för tillväxt med rätt investerare i ryggen.

Skapa den perfekta pitchen

I den perfekta presentationen lyfter du fram dina styrkor, men du behöver också veta vad investerarna vill ha för att du ska kunna göra din pitch komplett. Pepicons översiktsdel har utformats så att din publik inte går miste om dina viktigaste uppgifter. Med memorandumet för bästa praxis och den tillhörande guiden har du det verktyg och format som krävs för att ge investerarna ett professionellt och komplett investeringsförslag. Med FileVault kan du lagra och ge tillgång till ytterligare och mer ingående dokument. Om du behöver ytterligare hjälp och råd har Pepicon förstklassiga experter som du lätt kan nå.

Bjud in och locka fler investerare

För få investerare, för lite uppmärksamhet och svårt med samordningen? Bjud in ditt nätverk av potentiella investerare med bara några få klick. Genom att använda ett digitalt verktyg som Pepicon kan du bjuda in tio gånger så många, fastställa åtkomsträttigheter och ändå följa upp ”vem som är het och inte”. Inte tillräckligt? Förläng din räckvidd! Pepicon har ett verktyg som gör det busenkelt för dina kontakter och tredjeparts investerarnätverk att hitta investerare till ditt företag. Hur du belönar dem är upp till dig. Dessutom finns det många mäklare och investeringsbanker som gärna skulle vilja se din pitch i Pepicon och överväga att hjälpa dig.

Starta en finansieringsrunda och undersök investeringsintresse

Med hjälp av beprövad teknikstödd metodik kan du effektivt och smidigt genomföra din önskade transaktion. Skaffa tillväxtkapital genom att starta en finansieringsrunda med dina fördefinierade eller indikativa villkor. Använd det heltäckande kapitalanskaffningsverktyget för smidig investerarteckning, undertecknande av juridiska dokument och fördela sedan aktier i enlighet med dina prioriteringar. Underskrifter, registreringar, handel osv. lagras och verifieras noggrant genom digitala verifieringar. Hantera framtida aktieemissioner och equity incitament på ett smidigt sätt.

Entusiasmera dina intressenter

Håll dina investerare och aktieägare informerade och uppdaterade i ett interaktivt format. Entusiasmera och upplys ditt nätverk om dina senaste nyheter, anlita styrelseledamöter, hitta idéer och be om hänvisningar och rekommendationer till andra investerare. Kom i kontakt med din investerarpublik och etablera vinnande relationer för att tillsammans skapa och utveckla ditt företag i framtiden.

Öppna upp din förmåga att göra affärer

Med hjälp av Pepicons system för hantering av investerarrelationer öppnar du upp din förmåga att göra affärer och dra nytta av ditt nätverk. Att ha ditt företag finansierat och redo för utträde dygnet runt innebär likviditet och möjlighet att agera på varje transaktionsmöjlighet. Det betyder att du kan sondera investerarnas intresse långt innan du ens påbörjar din kapitalanskaffning och att du blir flexibel för att snabbt kunna ta vara på kommande möjligheter. Bjud med kort varsel in potentiella investerare, M&A-kandidater och köpare för att ta del av utvald information.

Vilket är värdet?

Perfekt investerarpitch

Höj din värdering och framhäv dina styrkor genom en vinnande företagspitch.

Locka rätt investerare

Pitcha till flera investerare samtidigt, så att du enkelt kan avgöra vilka som verkligen är intresserade

Anskaffa kapital snabbt

Anskaffa kapital och försäkra dig om att vara finansierbar och redo för transaktioner dygnet runt.

}

Engagera dina aktieägare

Håll dina aktieägare ständigt engagerade, nöjda och uppdaterade.

Vad säger företagen om vårt system för hantering av kapitalanskaffning och investerarrelationer?

Vad säger företagen som använder Pepicon för hantering av kapitalanskaffning , alltid är redo och engagerar sina investerare?

Vi är mitt uppe i en startsåddfinansieringsrunda och byter till Pepicons plattform för vår kampanj. Varför? Plattformen är enkel och intuitiv och hjälper oss att hålla investerarna uppdaterade och informerade. Vi kan varmt rekommendera den!

Armend G. Håti

CEO och Co-founder, ClexBio

Vi letade efter en lösning där vi kunde presentera all relevant information till för investorer så de kunde göra profesionella och långsiktiga investeringsbeslut. Ett verktyg som kunde leverera de senaste nyheterna och uppdateringarna till alla investerare samtidigt. Pepicon sparar tid och pengar åt oss genom att ha en ”en-till-många”-lösning.

Ola Heffler

Styrelseordförande, Arild Links

Framgångshistorier kring vårt system för kapitalanskaffning och hantering av investerarrelationer

The Bucket Pros

Bucket Pros bootstrappades som många andra företag i tidiga skeden av sina fyra grundare och fick hjälp i form av en mindre bankkredit…

Digital Brain Nordic

Tillsammans med tre affärspartners tog Martin Bergqvist över företaget som behövde mer finansiering för att accelerera utvecklingen av Brains produktportfölj …

Cooach

Cooachs väg till kapitalanskaffning började på ett klassiskt sätt med att kombinera tre olika källor. Först bootstrappades företaget av grundarna och sweat equity för att dra ner kostnaderna…

Bli investeringsbar!

Anskaffa kapital för tillväxt med rätt investerare i ryggen.
Join Now